《UHARC》(UHARC GUI)

《UHARC》(UHARC GUI)
  • 片  名  《UHARC》(UHARC GUI)
  • 简  介  发行时间: 2005年
  • 类  别  软件
  • 小  类  应用软件


  • 详细介绍中文名: UHARC英文名: UHARC GUI发行时间: 2005年地区: 大陆简介:
    称得上是世界上压缩比最高的软件。 我压Longhorn4008+Longhorn4015(差不多1.15G),压缩后大小为698Mb!几乎减掉了一半,文件越大压缩比越高。
  • 《UHARC》(UHARC GUI)_large